ВИП стекови екранот
Продај RSS

ВИП ризична

ВОВЕД: КЛУЧНИ ДЕФИНИЦИИ И ШТО УПОТРЕБУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА УПОТРЕБА
Во овие услови и услови се користат следните дефиниции:
"Бонусни услови" означуваат сите услови и / или правила во врска со промоции, бонуси и специјални понуди кои од време на време може да се применат на кој било дел од Услугите

"Вашите податоци за контакт" се како што е дефинирано во став 4

"Условите за преземање" означуваат какви било дополнителни услови и услови за користење на крајниот корисник од кои Вие треба да го потврдите Вашето согласност како дел од преземањето и / или инсталирањето на кој било софтвер што може да го преземете за да можете да го користите веб-локацијата, вклучувајќи на Playtech Договор за лиценца за краен корисник кој може да се најде во Додатокот на овие Општи Услови

"Општи услови" ги означуваат условите утврдени во овој документ

"Група" значи во однос на која било страна, компанија која од време на време е подружница или крајна холдинг-компанија на таа страна или друга директна или индиректна подружница на која било крајна холдинг компанија.

"Полиса за приватност" значи Политика за приватност на ВИП Ставки достапна преку линкот за Политика за приватност

"Правила" се Правилата за обложување и Правилата за игра кои се специфично применливи за соодветниот тип на обложување и / или игри, како што е подетално посочено во ставовите 1.3.1 и 1.3.2

"Услуги" значи, како што е соодветно, услугите што се нудат за ВИП стекнувања преку веб-страницата и / или преку било која мобилна или таблета апликација.

"Услови на употреба" значи (а) Општите услови, (б) Политиката за приватност и (в) каде што е соодветно според ставот 1.3, релевантните Правила, бонусните Услови и Дополнителни услови што се применуваат за Услугите што ги користат Вие и ( г) Сите услови за преземање

"Веб-страница" значи веб-страница https://vipstakes.com или било која страница или дел од неа засега

"ВИП ставки" значи HighWeb Ventures NV

Со користење и / или посета на кој било дел од веб-страницата или со отворање на сметка со ВИП ставки преку веб-страницата, Вие се согласувате дека сте обврзани со Условите за користење и Вие: (a) се согласувате со користењето на електронските комуникации со цел да склучува договори; и (б) да се откаже од сите применливи права или барања кои бараат потпис од рака, до степен дозволен со кој било применлив закон. Условите за користење не влијаат на вашите законски права.
Покрај тоа, каде што Вие играте некоја игра, или ставате залог користејќи ги Услугите или на друг начин ги користите Услугите, Вие се согласувате да бидете обврзани со:
Правилата за сите спортови се обложуваат на ВИП акции како што е наведено во општата табла за помош ("правила за обложување"); и
Правилата за било која игра што ја играте ("Правила за игра"), како што е наведено под соодветната општа табла за помош, било кој оддел за Помош и Правила, вклучувајќи (без ограничување):
за игри во табулаторот 'Казино': Казино правила за соодветната игра;
за игри на таблата "Игри": правила за игри за соодветната игра;
за игри на таблата "Вегас": правила на Вегас за соодветната игра;
за игри во живо Казино на картичките "Казино" и "Вегас": правила на Вегас и правилата за казино за соодветната игра;
во однос на сите нови игри, правилата што важат за таквата игра;
било бонус Услови;
сите услови за преземање; и
сите други услови што важат за Услугите и / или кои од Вас се бара да го потврдите Вашето согласност како дел од Услугите.
Оригиналниот текст на Условите за користење се на англиски јазик и секое толкување на нив ќе се базира на оригиналниот англиски текст. Доколку Условите за користење или какви било документи или известувања поврзани со нив се преведени на било кој друг јазик, оригиналната верзија на англиски јазик ќе преовлада.
Во случај кога постои некој специфичен конфликт или неконзистентност помеѓу било кој од поединечните делови на Условите за користење што го составуваат вашиот договор со ВИП ставки, редоследот на приоритет ќе биде следниот:
бонусните услови;
правилата за обложување;
правила на играта;
Дополнителни услови;
Општи услови;
Политиката за приватност; и
Условите за преземање.
Внимателно прочитајте ги Условите за користење пред да ги прифатите. Откако ќе ги прифатите Условите за користење, ве молиме да ги испечатите Условите за користење и да ги зачувате, заедно со сите пораки за потврда, дополнителни услови, податоци за трансакции, правила за игра, правични правила на купување и начини на плаќање релевантни за Вашето користење на веб-страницата. Забележете дека Условите за користење се предмет на промена, како што е наведено во став 3 подолу.
Ако не се согласувате да прифаќате и бидете обврзани со Условите за користење, ве молиме да не отворите сметка и / или да продолжите да ја користите Вашата сметка. Вашето континуирано користење на некоја од услугите ќе претставува прифаќање на Условите за користење кои ги известивме Вие сте во сила од време на време.
Условите за користење го регулираат Вашиот договор со VIP влоговите и ќе стапат на сила на 1st Јануари 2014. За да се избегне сомнеж, секој дел од веб-страницата е регулиран со условите за користење и Вие треба да обезбедите во секое време дека Вашата употреба на Услугите е во согласност со условите за користење.
ОПШТИ УСЛОВИ

ДОГОВОРНИ СТРАНИ
Условите за користење ќе се договараат помеѓу Вас и HighWeb Ventures NV, (рег код 125776), чија игра активност е регулирана со подлиценца бр. 8048 / JAZ 2013-023 издадена од играчка комисија на Curacao и Highweb Services Limited, која е одговорна за ракување со онлајн плаќањата.
Веб-страницата, шансите и цените содржани во неа и Условите за користење се преведени на повеќе јазици и поради тоа се наменети да се користат од страна на граѓаните на релевантните земји и други земји кои зборуваат на тие јазици.
Референците во Условите за користење на "нас", "наши" или "ние" се референци на:
ВИП удели; или
во случај на рокови и услови кои се однесуваат на пари што се чуваат во вашата сметка од време на време, до било која компанија HighWeb Ventures NV која поседува пари како доверител и, кога е соодветно, ќе се смета дека ги вклучува нашите агенти, партнери и добавувачи.

ПРОМЕНИ НА УСЛОВИТЕ ЗА УПОТРЕБА
Од време на време можеби ќе треба да ги смениме Условите за користење од повеќе причини, вклучувајќи (без ограничување) од комерцијални причини, да се усогласат со законот или регулативите, за да се усогласат со инструкциите, упатствата или препораките од регулаторното тело, или причини за услуги на клиентите. На најсовремените Услови за користење може да се пристапи од линкот "Услови и правила" во делот за подножје на веб-страницата, а датумот на кој тие ќе стапат на сила е означен во став 1.8 од овие Општи Услови.
Онаму каде што сакаме да направиме значителни измени на Условите за користење, ние ќе ви дадеме толку претходно известување за таквите промени што е разумно изводливо преку еден од методите утврдени во став 3.3. За мали или незначајни промени, ние може да не Ви даде известување за таквите промени, така што Ви се препорачува редовно да ги разгледувате Условите за користење преку Линкот за Услови и Услови на Интернет-страницата.
Каде правиме измени на Условите за користење за кои сакаме да ве известиме, ние ќе го сториме тоа со таков метод на известување, како што ние, според наше наоѓање, сметаме дека е соодветно, кое може да содржи:
е-пошта (на е-поштата со која претходно сте ни дал);
порака до вашето сандаче на веб-страницата; или
известување на веб-страницата
и ние, по наша дискреција, Ве покануваме да ги прифатите новите Услови за користење со кликање на "да" или "прифаќам", проверка на "кутијата за штиклирање" или кој било друг сличен метод на потврда од Вас. Ако ни дадете такво потврдување или да продолжите да го користите Веб-страницата или по известувањето според овој став 3, од тоа време ќе се смета дека ги прифатил и ги обврзувате новите Услови за користење, вклучувајќи (за избегнување на сомневање) било какви дополнувања, отстранувања, замени или други промени на идентитетот на ВИП ставки, без разлика дали сте ги прочитале ревидираните Услови за користење. Ако било каква промена е неприфатлива за Вас, Вие може или да престанете да ги користите Услугите и / или да ја затворите Вашата сметка така што ќе ги почитувате став 12 од овие Општи Услови.

ОТВОРАЊЕ НА ВАШАТА СМЕТКА
За да поставите залог или да играте игри со помош на Услугите, ќе треба да отворите сметка со VIP влоговите ("Вашата сметка" или "Сметка").
За да ја отворите Вашата сметка за користење со Услугите, можете:
контактирајте со услуги на клиентите;
кликнете на Приклучи се сега на веб-страницата и следете ги инструкциите на екранот;
отворен со таков начин на отворање на сметка како што треба, од време на време да биде понуден од ВИП удели.
Вашата сметка ќе биде управувана од ВИП акции или од друга компанија во нејзината група за и сама по себе и / или релевантната компанија HighWeb Ventures NV со која сте се договориле.
Кога ќе ја отворите вашата сметка Ќе ви биде побарано да ни дадете лични податоци, вклучувајќи го и вашето име и датум на раѓање и соодветни податоци за контакт, вклучувајќи адреса, телефонски број и e-mail адреса ("Вашите податоци за контакт"). Одвреме-навреме можете да ги ажурирате Вашите податоци за контакт преку контактирање на Корисникот на услуги преку страницата за управување со мојот профил на веб-страницата или со друг начин, кој, од време на време, ќе биде понуден од ВИП удели.
Доколку не сакате вашите податоци за контакт да бидат искористени од нас и нашите деловни партнери да ве контактираат за да ве информираме за маркетиншки информации во врска со другите од нашата стока, производи или услуги или оние на нашите деловни партнери, ве молиме наведете дека ова е случај со отчитување на релевантното поле како што е наложено кога Вие отворате сметка на веб-страницата или преку информирање на Услуги за корисници
При отворањето на вашата сметка Вие гарантирате дека:
Вие разбирате и прифаќате ризик дека, со користење на Услугите, Вие, како и освојувањето пари, губат пари;
Вие сте (а) над 18 години и (б) над возраста во која коцкањето или играчките активности се законски според законот или јурисдикцијата што важи за Вас ("Релевантното доба");
коцкањето не е нелегално на територијата каде што живеете;
Законски сте способни да склучувате договори;
Вие не сте биле исклучени од коцкање; и
Вие веќе не сте имале сметка затворена од нас на било кој од веб-сајтовите што ги води нашата Група или по Ваше барање според став 33 (Одговорно Игри / Коцкање).
Вашата Сметка мора да биде регистрирана во Вашите сопствени, точни, име и лични податоци и таа ќе биде издадена само еднаш за Вас, а не да биде удвоена преку ниедно друго лице, семејство, домаќинство, адреса (поштенска или IP адреса), адреса за е-пошта или било кое опкружување компјутерите се делат (пр. училишта, работни места, јавни библиотеки итн.), компјутер (или друг уред за пристап) и / или сметка во врска со Услугите. Сите други сметки што ќе ги отворите кај нас, или кои се корисни во вашата сопственост во врска со Услугите, се "Дупликат сметки". Ние можеме да ја затвориме Дупликатната сметка (но не сме должни да го сториме тоа). Ако затвораме дупликат профил:
сите бонуси, бесплатни облози и добивки добиени од таквите бонуси и бесплатни облози добиени со користење на таа дупликатна сметка ќе бидат неважечки и задржани од Вас;
ние можеме, по наша целосна дискреција, да ги поништиме сите добивки и да ги вратиме сите депозити (помалку износи во однос на неважечките добивки) направени во врска со таа дупликатна сметка и, до степен до кој не се поврати од нас од соодветната двојна сметка, сите износи што треба да се може да се поврати од нас директно од која било друга сметка на вашата сметка (вклучувајќи и која било друга двојна сметка); или
ние можеме, по наша целосна дискреција, да дозволиме користење на Дупликатната сметка да се смета за валидна, во кој случај сите загуби и удели што сте ги ставиле или за вас преку Дупликатната сметка ќе ги задржиме.

ВЕРИФИКАЦИЈА НА ВАШИОТ ИДЕНТИТЕТ; Потреби за СПРЕЧУВАЊЕ ПАРИ
Вие гарантирате дека:
името и адресата што ја давате при отворањето на вашата сметка се точни; и
Вие сте вистински сопственик на парите што Вие во секое време го депонирате на Вашата сметка.
Со договарање на условите за користење Вие овластувате да ги преземеме таквите проверки за проверка од време на време, како што можеме да бараме или може да се бара од трети лица (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, регулаторни тела) за да ги потврдиме овие факти (" Проверки "). Вие се согласувате дека од време на време, по наше барање, може да биде побарано да дадете дополнителни детали во врска со некоја од таквите информации што ни ги дале, вклучувајќи ги и за било кои депозити што сте ги направиле во вашата сметка.
Додека ние одвреме-навреме преземаме проверки, ние можеме да ви ограничиме да ги повлечете средствата од вашата сметка и / или да спречите пристап до сите или одредени делови од веб-страницата. Имајте предвид дека од време на време можеме повторно да ги извршиме проверките за регулаторни, безбедносни или други деловни причини. Доколку таквите ограничувања предизвикуваат проблем, ве молиме контактирајте со службите за корисници.
Во одредени околности можеби ќе мораме да ве контактираме и да побараме од Вас директно да ни ги достават дополнителни информации за да ги пополните проверките. За таа цел, ние ќе имаме право, по наша единствена дискреција, да побараме да ни дадете нотарска идентификација или некоја еквивалентна потврдена лична карта според важечкиот закон на вашата јурисдикција или на друг начин, доказ за адреса, сметки за комунални услуги, детали за банката, банкарски извештаи и банкарски референци. Додека таквите информации не се доставени до наше задоволство, ние може да спречиме какво било дејствие да го преземе Вие во однос на сметката или, ако разумно веруваме дека Вие намерно ги погрешиле информациите, ги чувате сите износи депонирани на сметката што следат затворањето на сметката од страна на нас.
Може да биде прекршок за лицата во релевантната ера за користење на веб-страницата. Ако не можеме да потврдиме дека сте Релевантно доба, ние можеме да ја суспендираме Вашата сметка се додека не успееме да потврдиме дека сте Релевантно доба. Ако подоцна сте докажале дека сте биле под соодветното време во времето кога сте направиле било какви коцкарски или игризни трансакции со нас, тогаш:
Вашата сметка ќе биде затворена;
сите трансакции направени додека сте биле малолетни лица ќе бидат поништени, а сите поврзани средства депонирани од Вас ќе бидат вратени со методот на плаќање што се користи за депонирање на тие средства, секогаш кога тоа е возможно;
сите депозити направени додека сте биле во Релевантното доба ќе ви бидат вратени; и
сите добивки кои сте ги наплатиле за време кога сте биле под соодветното доба, ќе бидат избришани од вас (и може да се одземат од износот на депозит што се враќа според ставот 5.5.3 и ќе ни се вратите на барање на такви средства што биле повлечена од вашата сметка.

USERNAME, PASSWORD, PIN и INFORMATION OF CUSTOMER
По отворањето на вашата сметка, мора да ги преземете сите разумни чекори за да избегнете откривање (намерно или случајно) на вашето корисничко име, лозинка и / или број на сметка на некој друг, вклучувајќи го и обезбедувањето на ажурираниот безбедносен софтвер на Вашиот компјутер.
Сите трансакции направени таму каде што Вашето корисничко име и лозинка и / или број на сметката се внесени правилно, ќе се сметаат за валидни, без оглед дали тие се овластени од Вас и ние нема да бидеме одговорни за какви било побарувања во случај да го откриете Вашето корисничко име, лозинка или број на сметка на некој друг (намерно или случајно).
Ако имате изгубени или ги заборавивте деталите за вашата сметка или имате причина да верувате дека таквите податоци се познати на неовластено трето лице, ве молиме контактирајте не веднаш за замена преку услуги на клиентите, детали за кои може да се најдат во делот за помош на веб-страницата.

ДЕПОЗИТИ И ПОВРЕДИ ОД ВАШАТА СМЕТКА
Ако сакате да учествувате во Услугите, мора да внесете пари во вашата сметка од сметка или извор на кој сте сопственик на сметката. Таквите пари може (во зависност од став 5), тогаш да ги користи Вие за да ставате облози или да играте игри. Подетални информации за тоа како да се депонираат, да се повлечат и да се префрлат средствата можат да се најдат на страната Депозити во делот за помош на веб-страницата. Ако користите метод на плаќање во однос на кој Вие не сте сопственик на сметката, ние го задржуваме правото да го третираме депозитот во сметката како неважечки (и сите добивки кои произлегуваат од таквиот депозит да бидат неважечки) во очекување на задоволително завршување на сите релевантни проверки .
Сите депозити со вистински пари мора да се префрлат на 1 време пред да може да се повлече. На пр. Ако уплатите € 20, морате да направите вредни вредности € 20 пред да може да се побара повлекување. ВИП вложувањата го задржува правото да наплатат 10% такса во случај играчот да побара повлекување без промет на членска сметка што е еднаков или поголем од износот на депонираните средства.
По барање на повлекување, сите активни бонуси и сите добивки добиени од бонус средства или промоции ќе бидат отстранети од вашата сметка
Понатаму се согласувате да не поднесувате никакви наплати, пренасочувања или на друг начин да ги откажете сите депозити во Вашата сметка, а во секој таков настан да ни вратите и да ни компензирате за такви неплатени депозити, вклучувајќи какви било трошоци направени од нас во процесот на наплата на Вашиот депозит. За да се избегне сомнеж, вашата сметка нема да ја користи Вие како банкарска сметка и, ако сме свесни за депозити и повлекувања од Вашата сметка без пропорционално обложување или игри, ние го задржуваме правото да го одземеме административното плаќање (дали не ја затвораме или суспендираме сметката).
Вашата сметка не е банкарска сметка и поради тоа не е осигурана, загарантирана, спонзорирана или на друг начин заштитена со депозит или банкарско осигурување или со друг сличен систем на осигурување. Сите пари што се депонирани кај нас во вашата сметка нема да привлечат интерес. Денарите што се депонирани кај нас се чуваат под нормална банкарска сметка и / или escrow сметка во име на VIP влоговите или друга HighWeb Ventures NV компанија која ги држи средствата на сметката на доверба за Вас и другите лица кои имаат право. Како таква, во случај на нашата несолвентност, Вие ќе имате право да побарате какви било пари што ги имате на доверба за Вас на таква сметка, но Вие немате никаква заштита според која било законска шема за гарантирање на депозити.
Ние можеме во секое време да подигнеме позитивно салдо на вашата сметка против било кој износ што го должи Вие (вклучително и под дупликатната сметка) на било која друга компанија во рамките на HighWeb Ventures NV (без оглед на тоа дали имало прекршување на Условите за користење) , вклучувајќи (без ограничување), каде што ние повторно да ги решат сите облози или пари според 4.7 (Duplicate Accounts), став 12 (Collusion, мамење, измама и криминална активност) или став 19 (грешки или пропусти).
До степенот што го бара Вашето локално право или даночни или други органи Вие сте одговорни за известување за вашите добивки и загуби кои произлегуваат од Услугите.
Можете да поставите граница за депозит на вашата сметка во било кој еден ден. Овој лимит не може да се зголеми без да ни се даде дваесет и четири часа известување за Вашата желба да го зголемите Вашето ограничување на депозитот и само кога поминале дваесет и четири часа од Вашето барање за такво зголемување, ќе се зголеми зголемувањето. За детали за тоа како да поставите лимит за депозит, ве молиме контактирајте ги Услугите за корисници или (каде што вашата сметка е за веб-страницата) го постави ограничувањето преку веб-страницата со кликање на Моја сметка, а потоа ажурирајте ги деталите за сметката. Секое потврдено намалување на лимитот за депозит ќе има непосреден ефект.
Предмет на став 13 (затворање на вашата сметка и сл.), Можете да побарате повлекување на средствата од вашата сметка во секое време под услов:
сите исплати направени во вашата сметка се потврдени како исчистени и никој не е наплатен, пренасочен или на друг начин откажан;
сите проверки наведени во ставот 5 погоре се пополнети од наша страна на наше задоволство; и
Ги почитувате сите други релевантни услови за повлекување кои влијаат врз вашата сметка (на пример, сите применливи бонусни услови).
Минималниот износ на едно исплата е 25 EUR / USD.
За секое повлекување одобрено од нас, под услов да ни дадете доволно информации за тоа како средствата треба да се префрлат на Вас, ние ќе ги вратиме соодветните средства на Вас во согласност со ставот 7.7 (помалку трошоци или друг износ што треба да се одземе од Вашето повлекување, со цел да се придржувате кон кој било важечки закон).
Ќе се обидеме да го прифатиме Вашето барање во врска со методот на плаќање и валутата на плаќање на Вашето повлекување. Ова, сепак, не може да се гарантира. Затоа, ние можеме да обработиме и да платиме повлекувања во различен начин на плаќање од оној што го бара Вие, како на пример преку различни даватели на плаќања, нацрт на банка или пренос на жици (сите давачки поврзани со соодветните начини на плаќање се наведени во картичката за повлекување на Веб-страница). Слично на тоа, во одредени случаи, валутата на Вашето повлекување не може да биде валутата во која е направен Вашиот депозит или кој на друг начин го побара Вие, и во услови кога од нас се бара да ги конвертираме Вашите депозити помеѓу различни валути, стапката на конверзија што ја користи нас е како што е наведено во јазичето за помош на веб-страницата.
Ние ќе држиме пари на депозитната сметка и / или escrow сметката наведени во став 7.3 како доверител за Вас, а не како вашиот банкар или должник. Затоа, и покрај било која друга одредба во Условите за користење, ние ќе се справиме со вашите пари како повереник, и ниедна таква одредба не создава или не предизвикува никаква обврска од страна на VIP влоговите (или било која друга компанија HighWeb Ventures NV) вратете пари за Вас како должник.
Неактивна сметка. Ако не ја користите вашата сметка за обложување или игри, правете депозит, повлечете или префрлете, или ако инаку не сте активни, за период од најмалку 24 последователни месеци, тогаш тоа ќе биде "неактивна сметка". Сите неактивни сметки ќе направат провизија за неактивен профил, чии детали може да се најдат во делот за помош на веб-страницата. Ние ќе ве известиме кога вашата сметка ќе стане неактивна сметка, а најмалку 14 дена пред да се одземе некоја неактивна сметка.
Максималната добивка неделно преку оваа веб-страница е € 10,000 или еквивалентна валута. Освен ако не е посебно овластен од нас во писмена форма, Player може да го повлече само € 10,000 од неговата сметка во било кој 30 ден.

ПРАВНА УПОТРЕБА НА ВЕБСАЈТОТ
Пристапот или користењето на веб-страницата или било која од услугите преку веб-страницата може да не биде легално за некои или за сите жители или лица во одредени земји. Ние немаме намера Веб-страницата да се користи за обложување, игри или за други цели од лица во земји во кои таквите активности се нелегални, што вклучува Соединети Држави of Америка и оние територии кои се наведени преку табулаторот "Помош" на веб-страницата. Фактот дека веб-страницата е достапна во било која таква земја или се појавува на службениот јазик на која било таква земја нема да се толкува како застапеност или гаранција во однос на законитоста или на друг начин на пристап и користење на веб-страницата и изработка на депозити или прием на добивки од вашата сметка. Достапноста на веб-страницата не претставува понуда, покана или покана од нас за користење или зачленување на обложување, игри или други услуги во која било надлежност во која таквите активности се забранети со закон.
Ваша одговорност е да го одредите законот што важи во местото каде што сте присутни. Треба да се осигурате дека ќе дејствувате законски во вашата јурисдикција при отворањето на Вашата сметка и / или користењето на веб-страницата и Вие ќе ги застапувате, наложувате и се согласувате дека ќе го сторите тоа.
Ако ви стане јасно дека сте резидент на земја во која користењето на веб-страницата не е легално, ќе имаме право веднаш да ја затворите вашата сметка, во кој случај билансот на сметката на датумот на таквото затворање ќе биде ти се враќа веднаш штом тоа е можно за нас.
Поради законските прописи, казино игри на ВИП стадионите не се достапни за играчи од следниве територии: Белорусија, Франција, Унгарија, Латвија, Литванија, Португалија, Сингапур, Кралството Холандија (Холандија, Курасао, Аруба, Бонайер, Саба, Статиа и Св Мартин), Турција, Украина, Обединето Кралство, Соединети Држави. Поради разновидноста на софтверски провајдери претставени на ВИП ставки, некои од директориумите на игри можеби нема да бидат достапни за дополнителни земји:
Директориум "Казино":

1 × 2 Игри на среќа игри - Австралија, Курасао, Франција, Иран, Ирак, Холандија, САД.

Победнички игри - Белгија, Кајмански Острови, Иран, Ирак, Израел, Северна Кореја, Саудиска Арабија, Сингапур, Обединетото Кралство, Соединетите Американски Држави и сите територии и имоти, да бидат американските Девствени Острови, Мала оддалечените острови, Гуам, Порто Рико, Маријани Острови и американски Самоа, Ватикан.

ELK Студиа игри - Авганистан, Алжир, Ангола, Австралија, Босна и Херцеговина, Канада, Кримскиот регион, Куба, Демократска Народна Република Кореја, Еквадор, Гвајана, Иран, Ирак, Лаос ПДР, Мјанмар, Панама, Папуа Нова Гвинеја, Судан, Сирија , Соединетите Американски Држави, нејзините територии и имот, Уганда, Вануату, Јемен.

Endorphina игри - Австралија.

HABANERO игри - Кипар, Франција, Филипини, Сингапур, Јужна Африка, Тајван, Обединетото Кралство, САД.

iSoftBet игри - Авганистан, Антигва и Барбуда, Белгија, Куба, Данска, Франција, Француска Полинезија, Иран, Ирак, Израел, Италија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Макао, Холандски Антили, Португалија, Романија, Шпанија, Судан, Сирија, Обединето Кралство, САД.

Microgaming игри - Австралија, Белгија, Данска, Франција, Италија, Сингапур, Јужна Африка, Шпанија, Обединетото Кралство, САД. Исто така ги блокиравме лиценцираните брендирани игри и прогресивци за Турција.

Mr.Slotty games - Литванија, САД.

Мулти-игри - Австралија, Бахами, Белгија, Кајмански Острови, Чешка Република, Данска, Франција, Унгарија, Иран, Ирак, Израел, Италија, Северна Кореја, Полска, Саудиска Арабија, Сингапур, Шпанија, Турција, Обединето Кралство, САД, Ватикан.

NetEnt игри - Авганистан, Албанија, Алжир, Ангола, Австралија, Белгија, БугаријаИзраел, Иран, Ирак, Израел, Италија, Кувајт, Лао, Латвија, Литванија, Мехико, Мјанмар, Намибија, Никарагва, Северна Кореја, Пакистан, Панама, Камбоџа, Канада, Данска, Еквадор. , Папуа Нова Гвинеја, Филипини, Португалија, Романија, Сингапур, Јужна Кореја, Шпанија, Судан, Сирија, Тајван, Уганда, Обединетото Кралство, САД, Јемен, Зимбабве.

NextGen Игри со игри - Авганистан, Алжир, Ангола, Австралија, Босна и Херцеговина, Канада, Кримскиот регион, Куба, Демократска Народна Република Кореја, Еквадор, Гвајана, Иран, Ирак, Лаос ПДР, Мјанмар, Панама, Папуа Нова Гвинеја, Судан, Сирија , Соединетите Американски Држави, нејзините територии и имот, Уганда, Вануату, Јемен.

Плајсон игри - Австралија.

Прагматични игри за игри - Австралија, Данска, Франција, Гибралтар, Израел, Италија, Романија, Шведска, Украина, Обединето Кралство, САД.

VGS (BetConstruct) игри - се применуваат ограничувањата наведени во став 8.4.

Зевс Игра: Данска, Франција, Италија, Португалија, Шпанија, Велика Британија.
Директориум "Live Casino 1" - Аргентина, Австралија, Белгија, Бугарија, Чешка, Данска, Франција, Германија, Унгарија, Ирска, Италија, Холандија, Холандски Антили, Полска, Португалија, Шпанија, Обединетото Кралство, САД.

Директориум "Live Casino" - Аргентина, Австралија, Белгија, Канада, Данска, Франција, Италија, Сингапур, Јужна Африка, Шпанија, Турција, Велика Британија, САД.
ПЛАЌАЊЕ НА ВАШИОТ КРСТ И / ИЛИ ИГРИНГ УПОТРЕБА НА УСЛУГИТЕ
За да поставите залог или да пристапите на Услуга, треба да ги следите упатствата дадени на табот Help.
Ваша одговорност е да се осигурате дека деталите за секоја залог, удел или слична трансакција што ја ставате со помош на Услугите ("трансакција") се точни на следниов начин:
при користење на веб-страницата (директно, преку апликација или на друг начин) во согласност со релевантните правила за обложување или правила за игра, како што е соодветно; и
Историјата на вашата трансакција може да ви пристапи со кликање на Мој профил на веб-страницата или преку нашите услуги за клиенти (вклучително и одлучување да добиете писмена изјава).
Ние го задржуваме правото да ја одбиеме целата или дел од која било трансакција што ја бара Вие во било кое време по наше дискреционо право или кога сте ги прекршиле Условите за користење. Ниедна трансакција не е прифатена од нас додека Вие не сте дале соодветна потврда (или не е прифатена од нас) во согласност со став 9.2. Ако Вие сте во било каков сомнеж за тоа дали Трансакцијата е успешно прифатена, Вие треба да контактирате со Услуги за Потрошувачи.
Откако Трансакцијата ќе биде прифатена од нас, Вие не може да ја откажете трансакцијата освен ако не се согласиме поинаку.
Ние можеме, според наше дискреционо право (и под услов да не сте, ниту да стекнеме неправедна предност), избереме да прифатиме облог и покрај тоа што релевантниот настан започна. Во однос на игри, релевантните правила на Правилата ќе ја наведат точката во која ние нема да прифатиме никакви дополнителни вложувања.
Ние можеме да ја поништиме или измениме трансакцијата во согласност со одредбите од ставот 5 (Верификација на вашиот идентитет), став 12 (заговор, мамење, измама и криминална активност) или став 19 (грешки или пропусти).

ДАЛЕЧИН ИЗГЛЕД ИЛИ ПРЕБАРУВАЊЕ
Каде Вие пристапувате кон Услугите преку електронска форма на комуникација Треба да бидете свесни дека:
Во врска со Вашата употреба на веб-страницата за ставање на облози или играње на игри:
Може да користите поврзување или опрема што е побавна од таквата опрема што ја користат други, а тоа може да влијае на Вашата изведба во критичните настани што се нудат преку веб-страницата;
Може да наидете на грешки во системот, грешки, грешки или прекини на услугите кои ќе се решат во согласност со став 18 (IT неуспех);
Правилата за играта за секој настан или игра понудени преку веб-страницата се достапни и треба да се разгледуваат од Вас пред да ја користите Услугите понудени преку веб-страницата; и во врска со Вашата употреба на Услугите, ако се обложувате на "водење" настан, Вие во ниедно релевантно време не можете да видите или на друг начин да ги добиете најсовремените информации во врска со релевантен настан. Ние нема да Ви одговараме за загубените загуби или за трошоците што ги направи Вие како резултат на секое задоцнување во пренесувањето на информациите кои се однесуваат на кој било "во тек" настан.

СПОРТСКАК
Овие правила формираат договор помеѓу нас и нашите членови. Регистрирањето со нас се зема како ваше прифаќање на овие правила.
Членовите се целосно одговорни за обезбедување на деталите за контакт и плаќање во секое време.
Ние прифаќаме облози од оние на возраст од само 18 години и повеќе, и може да побара доказ за возраста во која било точка. Членовите може да ја прекинат нивната сметка додека не се обезбеди таков доказ.
Членовите мора постојано да ги чуваат доверливите податоци. Ако мислите дека вашите податоци не се повеќе доверливи, мора веднаш да ве информираме, бидејќи секоја активност на вашата сметка е ваша одговорност.
Поставените и потврдените облози не смеат да се менуваат или откажуваат.
Членовите се одговорни за обезбедување на ставање на облози во нивната земја на живеење.
Членовите можат само да стават облози на нашата веб-страница. Обид да се стави залог на кој било друг начин нема да биде прифатена.
Влоговите или било кој дел од залог може да бидат откажани и / или одбиени во било која точка пред настанот во прашање без претходна најава.
Ние ќе ги преземеме сите неопходни мерки за да спречиме каква било форма на измама за обложување. Било кој член или група на членови утврди дека пласираат обложувања на таков начин што ќе нè изневерат, ќе ги прекинат сметките и ќе се оправдаат облози, без разлика дали облози се решени или не.
Ние може да ги поништиме облози кои биле прифатени кога немало доволно средства во сметката за да се покрие залогот, Плаќањата кои подоцна се откажани од страна на процесорот за плаќање ќе резултираат со откажани облози.
Сите средства кои се задолжени за грешка на членот треба да се пријават веднаш. Сите добивки добиени од таквите фондови ќе бидат поништени и вратени од нас.
Овие Услови и правила се презентирани на англиски јазик. Во случај на било каква двосмисленост на овие Услови и правила на други јазици, англиската верзија ќе преовлада.
Повеќекратни сметки не се дозволени. Го задржуваме правото да ги поништиме сите облози и да ги затворите сите сметки пронајдени да бидат удвоени.
Влоговите може да се стават до времето за кое се рекламира. Секое обложување ставено и прифатено по почетокот на настанот ќе се смета за не-тркач.
Влоговите на различни селекции во рамките на истиот настан, кога исходот на еден влијае или е засегнат од друг, нема да бидат прифатени и ќе бидат поништени во случај на случајно прифаќање.
'Ако облози' ќе се решат според редоследот по кој се појавуваат на лизгањето за обложувања додека не се користат доделените пари. Во случај кога овие средства се недоволни за да го завршат или да продолжат со залог, изборот за кој станува збор ќе се реши според достапниот износ.
Ние работиме напорно за да ја задржиме точноста на сите времиња, но повремено грешките се случуваат. Ние не прифаќаме одговорност за такви грешки и во такви случаи каде што цените се засегнати, сите облози ќе бидат неважечки.
Ние нема да сме одговорни за какви било штети / загуби кои произлегуваат од користењето на нашата веб-страница или сродни содржини вклучувајќи и одложувања или прекини во работењето или пренос, загуба / корупција на податоци, неуспех на линија / комуникација, злоупотреба на веб-страница или придружна содржина или било какви грешки / пропусти на веб-страницата или поврзаната содржина.
Максималната добивка по член на ден преку оваа веб-страница е € 10000 или еквивалентна валута.
Минималниот износ за залог е €0. 10.
Максималната сума за залог за еден настан е € 100.00 или еквивалент во други валути.
Ние можеме да понудиме пониски коефициенти на некои типови залог отколку што се нуди за синглови.
Членовите се советуваат да водат евиденција за сите трансакции, правила за игра, правила за откажување и платежни услуги за понатамошна референца.
Влоговите се обработуваат и се сметаат за активни откако ќе бидат поставени и потврдата за прифаќање.
Се прават сите напори за да се обезбеди дека сите информации прикажани на веб-страницата се точни, но треба да се користат само како водич. Ние не можеме да бидеме одговорни за какви било грешки во детали за настанот. На членовите им се советува да ги консултираат нашите Правила за обложување за детали за залози во такви околности.
Членовите можат да стават облози штом фондовите се успешно додадени на нивната сметка.
Членовите прифаќаат дека ние може да користиме име, корисничко име и земја на живеење на значајни победници за рекламни цели. Во сите други случаи, деталите на членовите ќе останат доверливи.
Обложувањата за настани кои потоа се откажани ќе бидат поништени и средствата ќе бидат вратени.
Понудите на членовите се ограничени на еден по лице, семејство, адреса, е-пошта, телефонски број, број на платежна сметка и компјутер, го задржуваме правото да ги повлечеме понуди од кој било член или група на членови.
Членската сметка се смета за единствена во врска со вашето име и лични податоци, и може да се користи само од вас. Не смее да се удвои под никакви околности. Во случај на дупликати сметки, можеме да затвораме таква сметка и:
Откажува и ги губи сите бонуси, слободни залози и добивки
Повраток на сите депозити помалку поништени добивки
Вратете ги сите други средства од други двојни сметки
Во случај на обложувања ставени на погрешни цени, обложувањата се уште ќе застанат, но ќе се решат по ревидираната цена.
Во случај на членови кои имаат и бонусен биланс и вистински паричен биланс, прво ќе се користат средствата од вистински пари. Во случај кога депозитот што го активирал бонусот, плус сите генерирани добивки, се пренесува во казино пред да ги исполни барањата за превртување на 2x, ова ќе се смета за обид за бонус манипулација, што резултира со откажан бонус и придружни добивки.
Секоја бонус манипулација ќе резултира со враќање на бонусот и сите поврзани добивки од сметките на членовите.
Овие рокови и услови ќе се ажурираат од време на време и одговорноста на членовите е да редовно проверуваат за такви ажурирања.

БЕЗБЕДНОСТ, ЛИЦЕЊЕ, ГРАЃАЊЕ И КРИМИНАЛНА АКТИВНОСТ
Следниве практики (или било кој од нив) во врска со Услугите:
- злоупотреба на бонуси или други промоции; и / или
- користење на нефер надворешни фактори или влијанија (попозната како мамење); и / или
- преземање неправедна предност (како што е дефинирано во став 12.5.3);
- отворање на двојни сметки; и / или
- преземање на измамничка практика или криминална активност (како што е дефинирано во став 12.5),
- претставуваат "забранети практики" и не се дозволени и ќе претставуваат материјална повреда на Условите за користење. Ќе ги преземеме сите разумни чекори за да ги спречиме и откриеме ваквите практики и да ги идентификуваме релевантните играчи кои се засегнати доколку тие се појават. Сепак, во зависност од горенаведеното, ние нема да бидеме одговорни за каква било загуба или штета што може да ја предизвикате како резултат на некоја забранета практика, и ниедно дејство што го земаме во врска со истите ќе биде по наше дискреционо право.
Ако се сомневате дека некое лице е ангажирано во некоја забранета пракса, веднаш штом тоа ќе биде разумно, ќе ни го пријавите преку е-пошта или да телефонирате на услуги на клиентите.
Вие се согласувате дека нема да учествувате или да бидете поврзани со било каква форма на Забранета пракса во врска со Вашиот пристап до или користење на Услугите.
Ако:
имаме разумна основа да веруваме дека Вие учествувате или сте биле поврзани со било која форма на Забранета пракса (и основата на нашето верување ќе вклучува употреба од нас (и од нашите партнери за игри и од нашите други добавувачи) за било каква измама, мамење и практики за откривање на дослух кои се користат во индустријата за игри на среќа и игри во релевантното време); или
Вие ставате облози и / или играте онлајн игри со кој било друг онлајн провајдер на услуги за коцкање и се сомневате (како резултат на таквата игра) на било која Забранета пракса или на друг начин несоодветна активност; или
ние стануваме свесни дека Вие сте "наплатени назад" или негираа било која од набавките или депозитите што сте ги направиле на вашата сметка; или
Вие сте под стечај или имате аналогни постапки насекаде во светот, тогаш, (вклучувајќи и во врска со било какво суспендирање и / или престанок на Вашата сметка) ќе имаме право, во однос на Вашата сметка (и / или која било друга сметка што ја поседува Вие со фирма HighWeb Ventures NV) да го задржи целиот или дел од билансот и / или да закрепне од сметката износот на сите депозити, исплати, бонуси или добивки кои биле погодени или на кој било начин се припишуваат на некоја од настанот (ите) предвиден во овој став 12.4. Правата утврдени во овој став 12.4 не се во спротивност со било кои други права (вклучувајќи ги и сите обични законски права) кои можеме да ги имаме против вас, без разлика дали според Условите за користење или на друг начин.
За целите на овој став 12:
"измамничка практика" е секоја измамна активност што ја вршите Вие или од кое било лице што дејствува во ваше име или во дослух со Вас, и вклучува, без ограничување: (а) лажни обвиненија; (б) употреба од Вас или кое било друго лице кое учествувало во истата игра како што сте во било кое време, на украдена, клонирана или на друг начин неовластена кредитна или дебитна картичка, како извор на средства; (в) заговор на Вие со други со цел да стекнете неправедна предност (вклучително и преку бонус шеми или слични стимулации понудени од нас); (г) секој обид да се пријават лажни или заведувачки информации за сметката; (д) било какво вистинско или обидно дело кое Вие го сметате за нелегално во било која применлива јурисдикција, направена со лоша намера или со намера да нѐ измами и / или да ги избегнеме сите договорни или законски ограничувања, без оглед на тоа дали таквото дело или обидот за акт всушност ни предизвикува штета или штета;
"криминална активност" вклучува, без ограничување, перење пари и секое прекршување според Законот за коцкање; и
"нелојална предност" вклучува, без ограничување:
експлоатација на грешка, дупка или грешка во софтверот на нашите или на трети лица што ги користи Вие во врска со Услугите (вклучително и во однос на било која игра);
употребата на автоматски играчи ('ботови') или други 3rd партиски софтвер или системи за анализа; или
експлоатација од Вас, на "Грешка" како што е дефинирано во став 18.1, во секој случај или на Вашата предност и / или на штета на нас или други.
При остварување на кое било од нашите права од став 11.4 во врска со Забранета пракса, ќе ги користиме сите разумни напори да осигураме дека, придржувајќи се кон нашите регулаторни и други законски обврски, ги остваруваме таквите права на начин кој е фер кон вас и нашите други клиенти.
Го задржуваме правото да ги информираме релевантните власти, други оператори за онлајн игри или коцкање, други интернет-провајдери и банки, компании за кредитни картички, даватели на електронски плаќања или други финансиски институции од Вашиот идентитет и за која било осомничена Забрана на пракса од Вас и Вие ќе соработувате целосно со нас да ги испитаме таквите активности.

Затворање на вашиот профил; ПРЕСТАНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА УПОТРЕБА
Затворање и прекинување од вас

Доколку Вашата сметка не покажува дека билансот се должи на нас, Вие имате право да ја затворите Вашата сметка и да ги прекинете Условите за користење на не помалку од 24 часа најава до нас во секое време, преку контактирање со нас преку услуги на клиентите, детали од кои може да се најде во делот за помош на веб-страницата:
укажувајќи на вашата желба да ја затворите вашата сметка; и
наведувајќи ги причините зошто сакате да ја затворите вашата сметка, особено ако тоа го правите поради загриженост во врска со степенот на ваша употреба на истата.
Ние ќе одговориме на Вашето барање, потврдувајќи го затворањето на Вашата сметка и датумот на кој таквото затворање ќе биде ефективно, во разумен рок, под услов да Вие продолжите да ја преземате одговорноста за сите активности на Вашата Сметка додека не се изврши таквото затворање (во кое време Условите за користење ќе престанат).
Кога ќе побарате затворање на Вашата сметка според параграф 13.1, ние, предмет на став 13.3, ќе го вратиме неизбалансираниот износ на вашата сметка на Вас.
По секое престанување на Вашата сметка според овој став 13, ние ќе имаме право (без ограничување на нашите права од ставот 13.6) да ги задржиме, од отплаќањето на неизбалансираниот биланс на Вашата сметка, сите средства (а) согласно со ставот 12 (заговор, мамење , Измама и криминална активност), (б) во согласност со ставот 21 (прекршување на условите за користење), (в) ако поинаку не е определено од условите за користење (вклучувајќи, како што е соодветно, став 5.4) или (г) закон или пропис.
Кога ќе го отплаќате неподмирениот биланс на вашата сметка, ние ќе го користиме истиот метод на плаќање кој Вие го дадовте при регистрација на Вашата сметка, или каков друг начин на плаќање, како што можеме разумно да го одбереме.
Каде сте ја затвориле вашата сметка, ние во одредени околности можеме повторно да ја отвориме вашата сметка со истите податоци за сметката како и порано, ако Ве молиме да го сториме тоа. Во вакви околности, додека вашата сметка ќе ги има истите податоци за сметката како порано, ќе биде предмет на Условите за користење, кои се во сила на датумот на таквото повторно отворање и какви било претходни права (вклучувајќи, но без ограничување, на бонуси или контингентни добивки) веќе нема да важи.
Затворање и прекинување од страна на САД

Ние сме во секое време (и покрај сите други одредби содржани во Условите за користење), имате право да ја затворите Вашата сметка и да ги прекинете Условите за користење на писмено известување (или обид за известување) за користење на Вашите податоци за контакт. Во случај на такво раскинување од нас, ние, предмет на ставот 13.7, што е можно побрзо по барање од Вас, ќе го вратиме салдото на вашата сметка.
Кога ја затвораме вашата сметка и ги прекинуваме Условите за користење според став 12 (заговор, мамење, измама и криминална активност) или став 21 (прекршување на условите за користење), билансот на вашата сметка ќе биде неповратен и се смета дека е изгубени од вас до степенот на било какво побарување кое може да го имаме против вас како на датумот на таквото затворање (без разлика дали според вашата сметка и дупликат сметка или на друг начин). Затворањето на вашата сметка и раскинувањето на условите за користење, освен во согласност со ставовите 12 или 21 од овие Општи услови, нема да влијаат врз какви било извонредни облози, под услов таквите извонредни облози да важат и Вие не ги прекршуваат Условите за користење на било кој начин. За да избегнеме сомнеж, ние нема да кредитираме никакви бонуси во Вашата сметка, ниту ќе имате право на било какви потенцијални добивки, во било кое време по датумот на кој е затворен (без разлика дали сме во согласност со Условите за користење, или како одговор на Вашето барање).
Следните ставови ќе преживеат какво било прекинување на условите за користење: 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32 и 35 и сите други ставови кои се потребни за целите на толкување; заедно со сите релевантни делови од правилата за обложување, Политиката за приватност и Дополнителни услови.
СУСПЕНЗИЈА ОД САД

Ние ќе имаме право да ја суспендираме вашата сметка во околностите што се изрично наведени во Условите за користење. По укинувањето на вашата сметка: (а) ниедна активност не смее да биде дозволена (вклучувајќи ги и депозитите, повлекувањата, обложувањата или игрите) до датумот на кој тој е повторно активиран од нас; (б) нема бонуси или непредвидени добивки на сметката; и (в) ние ќе го решиме прашањето што довело до суспендирање на сметката со цел да се реши тоа веднаш штом е разумно изводливо, така што сметката може, како што е соодветно, да биде повторно активирана или затворена.

ПРИСТАП ДО И УПОТРЕБА НА УСЛУГИТЕ
Вие сте единствено одговорни за снабдување и одржување на целата компјутерска опрема и телекомуникациски мрежи и услуги за интернет пристап што треба да ги користите за да пристапите до Услугите. Ние нема да бидеме одговорни на било каков начин за било какви загуби предизвикани од Вас (без разлика дали се резултат на губење на услугата, слаба интернет конекција, недоволен пропусен опсег или на друг начин) од интернет или било кој давател на телекомуникациски услуги што сте ги ангажирале за да пристапите до Услугите . За да се избегне сомнеж, VIP влоговите не даваат никаква застапеност или не даваат никаква гаранција за компатибилноста на Услугите со некој одреден 3rd партиски софтвер или хардвер, вклучувајќи (за избегнување сомнеж) 3rd партиска анализа или "Бот" програми кои вети одредени резултати од некоја од Услугите.
Под никакви околности не треба да ги користите Услугите за било каква цел која е или може да се смета за клевети, навредливи, непристојни, незаконски, расистички, сексистички или други дискриминаторски карактер или кои би можеле да предизвикаат прекршок. Не смеете да користите никаков навредлив или агресивен јазик или слики, да се заколнете, да му се заканувате, малтретирате или злоупотребувате било кое друго лице, вклучувајќи ги и другите корисници, преку веб-страницата, или обидете се да се препуштите себеси како некое друго лице или да се однесувате кон таков начин кон секој персонал на ВИП се користи за да се обезбедат услугите, услугите за корисници или службата за поддршка или функцијата за поддршка што Ви ја ставаме на располагање.
Вие ќе ја користите веб-страницата само за лична забава и нема да им биде дозволено да обезбедат пристап или репродукција на веб-страницата или кој било дел од неа во каква било форма без наша избрана согласност, вклучувајќи создавање врски до него.
Вие ќе бидете единствено одговорни во однос на која било содржина што Ви ја подигнавте на веб-страницата ("Префрлени содржини") и, кога ги поставувате таквите содржини, Вие го застапувате и го гарантирате тоа;
сте ги добиле сите потребни дозволи, согласности, лиценци и дозволи потребни за подигнатите содржини и дека репродукцијата на преземената содржина на веб-страницата нема да ги наруши авторските права, трговската марка, доверливи информации или какви било други права на интелектуална сопственост од кој било трета страна;
додадената содржина нема да содржи никакви материјали со кои се крши ставот 14.2 или кој било код што е во спротивност со клаузулата 14.3;
додадената содржина ќе биде во согласност со сите закони и регулативи (особено оние што се однесуваат на заштитата на податоците и приватноста); и
ВИП влоговите имаат право да ја користат и под-лиценцата употребата на преземената содржина по сопствена дискреција.
Секој материјал (освен Софтвер според пасус 16) кој го презема Вие од Веб-страницата ќе се преземе целосно на ваш сопствен ризик, а VIP влоговите нема да бидат одговорни за загуба на податоци или друга штета предизвикана од таквото преземање.
Онаму каде што имаме причина да веруваме дека Вашата употреба на Услугите е во прекршување на ставовите 14.2, 14.3, 14.4 или 14.5, ние, без оглед на ниедно од нашите други права, веднаш треба да ги отстраниме содржините од навредливите веб-страници.

ИЗГЛЕДУВАЊЕ И ИЗГЛЕДУВАЊА
Изразите што се користат во индустријата за обложување и игри се бројни. Каде што е соодветно, речник кој го објаснува значењето на најчесто употребуваните обложувања и игри-изрази е достапен преку страниците за помош на веб-страницата. Треба да бидете во какво било сомневање за значењето на кој било израз, Вие треба да:
погледнете го своето значење во речник во соодветниот дел за помош што се однесува на настанот или играта Вие сте обложување или игри;
Доколку сеуште се сомневате, контактирајте со службите за корисници за појаснување; и
не ставајте никакво залог или игра на ниеден настан додека неговото значење не се сфати на Вашето задоволство, бидејќи не можеме да прифатиме никаква одговорност ако Вие ставате залог или игра преку производите понудени преку Услугите во услови кога Вие не разбирате ниеден од условите во или во врска со залог или игра.

ПРОМЕНА НА ВЕБСАЈТОТ

Ние можеме, во нашата апсолутна дискреција, да смениме или да смениме некој производ или услуга (вклучувајќи какви било понудени цени) достапни преку веб-страницата во секое време, со цел да се обезбеди постојано обезбедување на веб-страницата, но без да се наштети на било која игра и / или облози веќе е во тек во времето на таквата измена. Одвреме-навреме можеме да Ви ограничиме пристап до некои делови од веб-страницата за одржување на веб-страницата и / или промена или промена на која било од игрите и / или производите достапни преку веб-страницата.

СОФТВЕР НА ТРЕТИ СТРАНИ
Можеби ќе биде неопходно да Ви обезбедите софтвер ("Софтвер") обезбеден од трети лица за да Ви овозможите да ги користите производите понудени преку Услугите, особено нашите преземање на казино производи.
Во такви околности, од вас може да се бара да склучите посебен договор со сопственикот во врска со Вашата употреба на таков Софтвер ("Спогодба за софтвер од трета страна"). Во случај на неконзистентност помеѓу условите за користење и кој било договор за софтвер од трета страна, Условите за користење ќе преовладуваат, доколку недоследноста се однесува на односот помеѓу Вас и ВИП уделите.
Ваша одговорност е да се осигурате дека било кој Софтвер ќе се преземе на вашиот компјутер на начин компатибилен со специфичното поставување на Вашиот компјутер. За да се избегне сомнеж, ние нема да бидеме одговорни до степен до кој нетолното преземање на кој било софтвер има негативен ефект врз работењето на Вашиот компјутер.
Без оглед на тоа што услугите обезбедени преку било која мобилна или таблета апликација ќе бидат предмет на Условите за користење, условите под кои секоја апликација ("апликација") ќе биде преземена или инсталирана на Вашиот мобилен уред или таблет ќе се регулира со договорот склучен помеѓу Вие и добавувачот на релевантната апликација, но во случај на неконзистентност помеѓу условите за користење и кој било таков договор, Условите за користење ќе преовладуваат, доколку недоследноста се однесува на односот помеѓу Вас и ВИП уделите.

Неуспех
Онаму каде што се појавуваат проблеми во софтверот или хардверот што го користат ние да ги обезбедиме Услугите, ќе ги преземеме сите разумни чекори за да го поправиме проблемот што е можно поскоро. Каде што таквите проблеми предизвикуваат игра да биде прекината во околности кога не може да се рестартира од иста позиција без никаква штета на Вас или на други играчи, ќе ги преземеме сите разумни чекори за да ве третираат на фер начин (што може да вклучува враќање на билансот на вашата сметка на позицијата што постои по завршувањето на последната залог или игра најавен на серверот на ВИП стекнува непосредно пред појавата на проблемот).
Ние не прифаќаме никаква одговорност за проблемите предизвикани од опремата што Вие или други играчи ги користите за пристап до Услугите или грешки поврзани со Вашиот или нивниот интернет-провајдер.

ГРЕШКИ ИЛИ ПРОМОВИ
Може да се појават повеќе околности кога се прифаќа облог или облог, или плаќањето е направено од нас погрешно. Неисцрпна листа на такви околности е како што следува:
каде што ние неправилно изјавуваме какви било коефициенти или услови на залог или играње пари за Вас како резултат на очигледна грешка или пропуст при внесување информации или поставување на пазар или како резултат на дефект на компјутерот;
каде што направивме "опиплива грешка". Опиплива грешка се јавува кога:
во врска со обложувањата поставени пред настанот, понудените цени / услови се материјално различни од оние кои се достапни на општиот пазар; или
во врска со било кој настан, цената / условите понудени во времето кога се вложува залогот се јасно неточни со оглед на веројатноста за појава на настанот;
каде што продолживме да прифаќаме облози на пазар кој требаше да биде суспендиран, вклучувајќи и каде што е во тек соодветен настан (освен кога се прифаќаат "вложувања" на облози) или веќе завршиле (понекогаш се нарекува "задоцни облози") ;
каде што е направена грешка како резултат на Забранета пракса според став 19.1;
каде што ние не требаше да прифатиме или да имаме право да го откажеме или повторно да го решиме, залог според правилата за обложување (на пример, поради "сродни непредвидени околности");
каде што грешката е направена од нас за износот на добивките / враќањата што Ви се исплаќаат, вклучително и како резултат на грешка при рачен или компјутерски влез; или
каде што грешка е направена од нас за износот на бесплатни облози и / или бонуси кои се кредитираат на вашата сметка,
сите такви околности се нарекуваат "Грешка".
Го задржуваме правото:
поправете каква било грешка направена при залог и повторно да го решите истиот по точна цена или термини кои биле достапни или требало да бидат достапни преку ВИП ставки (отсуствува грешка во објавувањето) во моментот кога беше ставен влогот и облогот ќе биде за кои се сметало дека се случиле на условите што биле вообичаени за тој облог; или
каде што не е разумно изводливо да се поправи и повторно да се решат под 19.2.1 погоре, да се прогласи за застареност и да се врати вашиот удел во вашата сметка; или
во услови кога Грешката е резултат на Забранета пракса, да ги преземе чекорите утврдени во став 12.4.
Секое пари кои се кредитираат во вашиот профил, или платени за вас, како резултат на грешка ќе се смета, во очекување на решението од ставот 19.2, ќе се одржи од Вас на доверба за нас и веднаш се враќаат кај нас кога барање за исплата е направено од нас за вас. Таму каде што постојат такви околности, ако имате пари во вашата сметка, ние можеме да ги вратиме овие пари од вашата сметка според став 7.4. Ние се согласуваме дека ние ќе ги користиме сите разумни напори да откриеме какви било грешки и да Ве информираме што е можно побрзо.
Ниту ние (вклучувајќи ги и нашите вработени или агенти), ниту нашите партнери или добавувачи нема да бидат одговорни за каква било загуба, вклучувајќи го и загубата на добивките, која произлегува од било која грешка од нас или грешка од Вас.
Ќе ве информираме што е можно поскоро ако треба да станете свесни за било која грешка.
Каде сте користеле пари кои Ви се припишани на вашата сметка или Ви се доделени како резултат на грешка да ги поставите следните облози или да играте игри, ние можеме да ги откажеме таквите облози и / или да задржиме какви било добивки што можеби сте ги добиле со такви пари, и ако ние плативме за такви облози или игри активности, таквите износи ќе се сметаат за доверливи за нас и ќе ви бидат вратени веднаш, кога ќе ви биде побарано плаќање на побарувачката.

ИСКЛУЧУВАЊЕ НА НАШАТА ОДГОВОРНОСТ
Вашиот пристап до и користење на Услугите е по Ваш избор, дискреција и ризик. Ние нема да бидеме одговорни за какви било обиди од Вас да ги користите Услугите со методи, средства или начини кои не се наменети од нас.
Ние ќе им обезбедиме на Услуги со разумна вештина и грижа и значително како што е опишано во Условите за користење. Ние не правиме никакви други ветувања или гаранции во врска со Услугите, или какви било производи или услуги кои претставуваат дел од Услугите, и со ова се исклучува (до степен дозволен со закон) сите имплицирани гаранции во однос на истите (вклучувајќи имплицирани гаранции за задоволителен квалитет и / или фитнес за Вашата цел). Особено, ние не гарантираме дека веб-страницата ќе има непречена достапност или дека ќе биде ослободена од грешки, вируси или други грешки.
Зачувај КАКО ШТО Е ПРЕДВИДЕНО ВО обложување ПРАВИЛА И во врска со став 19.5, нашиот максимум одговорност (вклучувајќи и дека на нашите родители и подружници, филијали, службеници, директори, агенти и вработени) КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ (ИЛИ БИЛО ДЕЛ ОД услуги и дали користење на веб-сајт), без оглед дали Таква одговорност произлегува сО ПОВРЕДА НА ДОГОВОР, ДЕЛИКТ (ВКЛУЧУВАЈЌИ НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН, ЌЕ БИДАТ ОГРАНИЧЕНИ НА:
(КАДЕ НАШАТА ОДГОВОРНОСТ ОДНОСНО ДА СЕ ПОДГОТВУВА ДЕКА ОДГОВОРНОСТ ИЛИ ДРЖАВАТА) ИЗНОС НА ЗАГОТОВКАТА И ВЛАСТИТАТА ПОСТАПУВАНИ ОД ВАС ВО ОДНОС НА КОЈА СЕ ПОВРЕДИЛ НАШАТА ОДГОВОРНОСТ;
(КАДЕ НАШАТА ОДГОВОРНОСТ ОДНОСИ СО НЕПРИЈАВЕНАТА СРЕДСТВА) ИЗНОС НА ПАРИ ВО ВАШАТА СМЕТКА КОЈА Е НЕМА ПОВРЗАНА од САД; И
(ОД ОДГОВОРНОСТ НА КАКО ДА СЕ ОДГОВОРИ ОД ВИС ВАКС) ЕДЕН ЕВРОПА (1,000 EURO).
НИЕ НЕМА ДА БИДЕМЕ ОДГОВОРНИ ЗА ВАС, НЕМА ДАЛИ ТАКВА ОДГОВОРНОСТ ПОСТАПУВА ВО ДОГОВОРОТ, ВРАЌАЊЕ (ВКЛУЧУВАЈЌИ НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ НА ДРУГИТЕ, ВО ОДНОС НА БИЛО:
Загуба на податоци;
ЗАГУБА НА ПРОФИТ
ЗАГУБА НА ПРИХОДИ;
ЗАГУБА НА ДЕЛОВНА МОЖНОСТ;
Губење или оштетување на добра волја или репутација;
ПРЕКРШОК НА БИЗНИСОТ; ИЛИ
КАКВИ БИЛО ИНДИРЕКТНИ, ПОСЕБНИ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНИ ЗАГУБИ ИЛИ ШТЕТА, И ДА КАДЕ МОЖАТ ДА БИДЕ ОДГОВОРНО НА ТОА ЗАБОЛУВАЊЕ ИЛИ ШТЕТА НА УСЛУГИТЕ, КОЈА СЕ ИЗГЛЕДУВААТ ОД УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ БИЛО КОРИСТЕЊЕ НА ВАШАТА УСЛУГА.
Ништо од Условите за користење нема да функционира така што ќе ја исклучиме секоја одговорност што може да ја имаме во однос на:
измама (вклучувајќи погрешно погрешно толкување); или
смрт или лична повреда предизвикана од нашата небрежност.

КРАЈ НА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ
Вие целосно ќе ги обештетите, заштитите и задржите нас и нашите службеници, директори, вработени, агенти, изведувачи и добавувачи безопасни од и против сите загуби, трошоци, трошоци, побарувања, обврски и штети (вклучувајќи правни трошоци) , кои можат да произлезат, без разлика дали или не разумно предвидливи, како резултат на или во врска со:
пристапот до и користењето на Услугите од страна на Вас или од некој друг со користење на Вашето корисничко име и лозинка; и / или
секое прекршување од Вас на било кој од условите и одредбите на Условите за користење.
Каде што Вие ги прекршуваат Условите за користење, ние можеме да ви известиме (користејќи ги Вашите податоци за контакт) дека сте прекршени, пред да ви престане или да прекине Вашата сметка, со која Вие би требало да го запрете соодветното дејствие или да не дејствувате, и / или бара од вас да поставите право на дело или грешка од Ваша страна; и предупредување на нашата намера, ако не го сторите тоа, под услов секогаш таквото известување да не биде предуслов за секое суспендирање или престанок на Вашата сметка.
Ние имаме право да го оневозможиме секој корисник код за идентификација или лозинка, без разлика дали сте одбрале или сте одвоени од нас, во било кое време, ако во нашето разумно мислење Вие не успеавте да се придржувате кон некоја од одредбите на Условите за користење.
Дополнително на било кој друг лек кој е достапен, ако Вие ги прекршите било кој од условите за користење, ние ќе имаме право да закрепнеме од вашата сметка било кое позитивно салдо, кое постоело до степен на кој било износ разумно побаран против вас согласно со ставот 21.1.

ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
Сите веб дизајн, текст, графика, музика, звук, фотографии, видео, изборот и уредувањето на истата, софтверските компилации, основниот изворен код, софтверот и сите останати содржини што содржат кој било дел од Услугите, подлежат на авторски права и други сопственички права или сме во сопственост на нас или се користат под лиценца од сопствениците на правата на трети лица. До степен до кој било материјал составен во рамките на Услугите може да се преземе или отпечати, тогаш тој материјал може да се преземе само на еден уред (а делови од хартија може да се испечатат) исклучиво за Ваша лична и некомерцијална употреба.
Под никакви околности, користењето на Услугите нема да ви даде никаков интерес за било какви права на интелектуална сопственост (на пример, авторски права, know-how или трговски марки) во сопственост на нас или било која трета страна, освен лична, неисклучива, лиценца за не-под-лиценца за користење на таквите права на интелектуална сопственост во врска со Вашата лична, некомерцијална употреба на Услугите во согласност со Условите за користење.
Не се дозволени никакви права за користење или репродукција на било кои трговски марки или логоа кои се појавуваат на веб-страницата, освен како што е посебно дозволено во согласност со условите за користење.
Не смеете, ниту мора да дозволите било кое друго лице да копира, складира, објавува, изнајмува, лиценцира, продава, дистрибуира, менува, додава, бриши, отстранува или менува веб-страница или било кој дел од неа на кој било начин или директно или индиректно нарушување или мешање (или обид да се наруши или да се меша) со или да се измени веб-страницата, освен во текот на гледање или користење на веб-страницата во согласност со условите за користење.
Сите права на интелектуална сопственост во име "VIP влогови", логоата, дизајните, трговските марки и други специфични карактеристики на брендот на VIP влоговите и секоја содржина обезбедена од VIP влоговите или било која трета страна за вклучување на вест на веб-страницата во VIP влоговите или применливите трета страна. Вие се согласувате да не ги прикажувате или користите таквите логоа, дизајни, трговски марки и други посебни карактеристики на брендот на кој било начин без претходна писмена согласност.

ВИРУСИ, ИЗВРШУВАЊЕ И ДРУГИ ОТКЛУЧОЦИ
Вие не треба:
корумпирани веб-страницата;
обид да се добие неовластен пристап до веб-страницата, серверите на кои се чува веб-страницата или кој било сервер, компјутер или база на податоци поврзани со веб-страницата;
поплава на веб-сајтот со информации, повеќе поднесоци или "спам";
свесно или небрежно да користи какви било карактеристики што може да влијаат на функцијата на веб-страницата на кој било начин, на пример (но не ограничувајќи се на) ослободување или пропагирање на вируси, црви, тројанци, логички бомби или сличен материјал кој е штетен или штетен;
да се попречуваат или да ги мешаат, отстрануваат или на друг начин да се менуваат на каков било начин, сите информации во каква било форма која е вклучена на веб-страницата;
напад на веб-страницата преку напад на откажување од услуга или дистрибуиран напад на откажување од услуга. Ние ќе го пријавиме секое сомневање за прекршување на релевантните органи за спроведување на законот и ќе соработуваме со тие органи со тоа што ќе им го откриеме Вашиот идентитет. Во случај на такво прекршување, Вашето право на користење на веб-страницата ќе престане веднаш.
Ние нема да бидеме одговорни за каква било загуба или штета предизвикана од нападнати напади, вируси или друг технолошки штетен материјал кој може да ја зарази Вашата компјутерска опрема, компјутерски програми, податоци или друг материјал заштитен како резултат на Вашето користење на Веб-страницата или на вашето преземање на било каков материјал објавен на таква веб-страница, или на било која веб-страница поврзана со веб-страницата.

ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЈА
Сите информации на вашата сметка одржани од нас се безбедно складирани на податоци и остануваат доверливи, освен ако не е поинаку наведено во Условите за користење (вклучувајќи, за да се избегне сомнеж, Полиса за приватност).
Ние со закон се обврзуваме да ги почитуваме барањата за заштита на податоците во начинот на кој ги користиме личните информации собрани од Вас во Вашето користење на Услугите. Затоа, сериозно ги сфаќаме нашите обврски во однос на начинот на кој ги користиме Вашите лични податоци.
Кога ги користите Услугите, ќе биде неопходно да собереме одредени информации за Вас, вклучувајќи го и вашето име и датум на раѓање, вашите податоци за контакт, а може исто така да содржат информации за вашите маркетинг параметри (сите од нив ќе бидат познати како "Вашите лични Информации ").
Со обезбедување на вашите лични податоци, Вие се согласувате со нашата обработка на Вашите лични податоци, вклучувајќи ги и оние кои се особено чувствителни:
за целите наведени во Условите за користење (вклучувајќи ја Политиката за приватност); и
за други цели каде што треба да ги процесираме Вашите лични податоци за целите на ракување со Услугите, вклучително и преку споделување со нашите даватели на услуги и агенти за овие цели, на пример на нашите добавувачи на поштенски услуги, маркетинг услуги и агенти за услуги на клиентите. Ние исто така можеме да ги откриеме вашите лични податоци со цел да се усогласиме со законска или регулаторна обврска.
Ние ќе задржуваме копии од сите пораки кои ни ги испраќате (вклучувајќи и копии од сите пораки), со цел да се одржи точна евиденција на информациите што ги добивме од вас.

КОРИСТЕЊЕ НА "КУКА" НА ВЕБСАЈТОТ
Веб-страницата користи "колачиња" за да го следи вашето користење на интернет и да им помогне на функционалноста на веб-страницата. Колаче е мала датотека со текст што се симнува на вашиот компјутер кога пристапувате на веб-страницата и ни овозможува да препознаеме кога се враќате на веб-страницата. Ние користиме колачиња за функционирање на веб-страницата, вклучувајќи (на пример) за да ви овозможи да останете најавени како што пребарувате помеѓу, и да ја користите Вашата сметка за да вложувате или да играте игри, различни делови од веб-страницата. Ние, исто така, користиме колачиња за сопствени аналитички цели, за да можеме да идентификуваме каде клиентите наидуваат на технички проблеми на веб-страницата, и затоа ни помагаат да го подобриме искуството на нашите клиенти.
Ако Вие приговарате на колачиња или сакате да ги избришете колачињата кои се веќе зачувани на Вашиот компјутер, Ви препорачуваме да ги следите инструкциите за бришење на постоечките колачиња и оневозможување на идните колачиња на Вашиот софтвер за управување со датотеки. Дополнителни информации за бришење или за контрола на колачиња се достапни во нашата Политика за приватност или на www.aboutcookies.org. Забележете дека со бришење на нашите колачиња или оневозможување на идни колачиња Можеби нема да можете да пристапите до одредени области или карактеристики на веб-страницата.

Жалби и известувања
Нема барањето или спор во врска со:
прифаќањето или порамнувањето на залог што сте го направиле со користење на Услугите ќе се смета повеќе од 30 дена по датумот на првичната трансакција; и
игра која сте ја играле користејќи ги Услугите ќе се смета повеќе од 12 (дванаесет) недели по датумот на кој се случила соодветната трансакција или игра.
Доколку сакате да поднесете жалба во врска со Услугите, како прв чекор, веднаш штом е разумно изводливо, контактирајте со Услугите на клиентите за вашата поплака, кои ќе бидат ескалирани по потреба во рамките на нашиот тим за грижа за корисници додека не се разреши.
Доколку постои спор што произлегува од Условите за користење кои не можат да се решат од страна на Услугите на клиентите кои биле ескалирани во согласност со став 26.2. Може да побарате да се разгледа прашањето од страна на раководителот или надзорникот. Ние ќе настојуваме веднаш да го решите проблемот со ваше задоволство или да ве контактирате.
Вие признавате дека нашиот генератор на случаен број ќе го одреди исходот на игрите што ги играте преку Услугите и Вие ги прифаќате резултатите од сите такви игри. Понатаму се согласувате дека во случај на несогласување помеѓу резултатот што се појавува на вашиот екран и серверот за игри што го користат ВИП стек, резултатот што ќе се појави на серверот за игри ќе преовладува и Вие признавате и се согласувате дека нашите записи ќе бидат конечниот орган во одредувањето на условите и околностите на Вашето учество во релевантната онлајн играчка активност и резултатите од ова учество.
Кога сакаме да ве контактираме, можеме да го сториме тоа користејќи некој од Вашите детали за контакт. Известувањата ќе се сметаат за правилно послужени и добиени од Вас веднаш по испраќањето на е-пошта или откако ќе се комуницираме со вас директно преку телефон (вклучувајќи го и местото каде што ве оставам говорна пошта) или три (3) дена по датумот на објавување на секое писмо. При докажување на службата за какво било известување, ќе биде доволно да се докаже, во случај на писмо, дека таквото писмо е соодветно обработено, запечатено и ставено на работното место; и во случај на е-пошта, дека таквата е-пошта била испратена до наведената е-поштенска адреса (ако има) во Вашите детали за контакт во моментот кога било испратено такво е-пошта.

ТРАНСФЕР НА ПРАВА И ОБВРСКИ
Ние го задржуваме правото на пренос, доделување, подлиценцирање или заложба на Условите за користење ("задача"), во целост или делумно, на кое било лице без известување до Вас, под услов таквата задача да биде под исти услови или услови кои не се помалку поволни за Вас.
Не можете да доделите, подлиценцирате или на друг начин да префрлувате на каков било начин било кое од Вашите права или обврски според Условите за користење.

НАСТАНИ ОД НАШАТА КОНТРОЛА
Ние нема да бидеме одговорни за било какво неизвршување или задоцнување во извршувањето на било која од нашите обврски според Условите за користење што се предизвикани од настани надвор од нашата разумна контрола, вклучувајќи (без ограничување) било какви телекомуникациски неуспеси, неуспеси во напојувањето со енергија , неуспеси во компјутерска опрема (друга опрема), пожар, молња, експлозија, поплава, тешки временски услови, индустриски спорови или заклучување, терористичка активност и акти на владата или други надлежни органи ("Случај на виша сила").
Нашите перформанси се сметаат за суспендирани за периодот што продолжува настанот на Виша сила, и ќе имаме продолжување на време за изведба во текот на тој период. Ние ќе ги искористиме нашите разумни напори да го приближиме настанот на Виша сила или да најдеме решение со кое нашите обврски може да се извршат и покрај настанот за виша сила.

ОТВОРЕНО
Ако не успееме да инсистираме на строго извршување на некоја од Вашите обврски или ако не успееме да применуваме некое од правата или лековите на кои имаме право, тоа нема да претставува откажување од таквите права или правни лекови и нема да ве ослободи од усогласеност со такви обврски.
Откажувањето од страна на нас на било какво неисполнување на обврските не претставува откажување од било кое последователно неисполнување на обврските.
Ние нема да се откажеме од ниедна од одредбите на Условите за користење, освен ако тоа е изрично наведено дека е откажување и е доставено до вас во писмена форма во согласност со став 26 (Жалби и известувања) погоре.

Разделимост
Ако било кој од условите за користење се определи од било кој надлежен орган да биде неважечки, незаконски или неприменлив во било кој обем, тој рок, услов или одредба ќе биде отсечен од преостанатите услови, услови и одредби кои ќе продолжат да важат во најголема мера дозволено со закон.
Во такви случаи, делот кој се смета за невалиден или неприменлив, се менува на начин што е во согласност со важечкиот закон за да ги одрази, како е можно поблиску, оригиналната намера на ВИП стејкс.

Целосниот договор
Условите за користење и секој документ што е експлицитно наведено во нив го претставува целиот договор помеѓу Вас и нас и го заменува било каков претходен договор, разбирање или аранжман помеѓу Вас и нас, било усни или во писмена форма.
Секој од нас признава дека ниеден од нас не се потпирал на каква било застапеност, преземање или ветување дадено од другиот или имплицирано од нешто што било речено или напишано во преговорите меѓу нас, освен како што е изрично наведено во Условите за користење.
Ниту една страна нема да има никаков правен лек во однос на некоја невистинска изјава дадена од страна на другиот, без оглед дали е усно или писмено, пред датумот на договорот (освен ако таквата невистина изјава е измама), а единствениот лек на другата страна ќе биде прекршување на договор како што е предвидено во Условите за користење.

ПРАВО И ЈУРИСДИКЦИЈА
Овие Услови за користење (во зависност од ставот 24.2) се регулираат и толкуваат во согласност со законите на Курасао, Холандски Антили.
Судовите во Курасао, Холандски Антили ќе имаат несклопна надлежност за сите спорови што произлегуваат од Условите за користење.

ОДГОВОРЕН ИГРИ / ГАМБЛИНГ
За оние корисници кои сакаат да го ограничат своето коцкање, обезбедуваме доброволна политика за самоодбрана, која ви овозможува да ја затворите вашата сметка или да ја ограничите Вашата способност да ставате облози или игра на веб-страницата за период од најмалку шест месеци. Можете да побарате ограничувањето да трае до пет години. Откако вашата сметка ќе биде само-исклучена Вие нема да можете да ја активирате сметката под никакви околности до истекот на периодот избран од овој став. По истекот на периодот на самозаштита ќе имате право повторно да започнете со користење на Услугите, контактирајте ги Услугите за корисници или отворете нова сметка.
Ако Ви требаат било какви информации во врска со овој објект, ве молиме разговарајте со Услуги за корисници преку табулаторот за помош или погледнете го делот за одговорен играч.
Ние ќе ги искористиме нашите разумни напори за да обезбедиме усогласување со само-исклучувањето. Сепак, самоисклучувањето бара заедничка посветеност на Вие и ВИП удели. За време на периодот на само исклучување Не смеете да се обидувате да се обидете да отворите нови сметки и Вие прифаќате дека немаме никаква одговорност или одговорност ако продолжите со коцкање и / или сакате да ја користите веб-страницата и не признаваме или не утврди дека сте побарале само-исклучување во околности кои се надвор од нашата разумна контрола вклучувајќи, но не ограничувајќи се на тоа, отворате нова сметка, коцкање во LBO или по телефон, наместо преку интернет или со друго име или адреса.
ВИП вложувањата се посветени на поддршка на иницијативите за одговорно коцкање.

ЛИНКОВИ
Каде даваме хиперлинкови на други веб-страници, тоа го правиме само за информативни цели. Вие користите такви линкови на ваш сопствен ризик и не прифаќаме никаква одговорност за содржината или користењето на таквите веб-страници или за информациите содржани во нив. Вие не смеете да вршите линк до оваа страница, ниту да ја рамнирате без наша изрична дозвола.

КОНТАКТИРАЈТЕ НА САД
VIP влоговите може да се контактираат на адресите дадени во став 2.1 погоре; по е-пошта на адреса на страницата "Контактирајте не".

ПОДАТОЦИ ЗА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ И ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ
Со ова потврдувате и прифаќате дека е неопходно да собираме и на друг начин ги користиме вашите лични податоци со цел да ви овозможиме пристап и користење на веб-страниците и за да ви овозможи да учествувате во игри или облози.

Со ова потврдуваме дека при собирањето на вашите лични податоци како што е наведено во претходната одредба, ние сме обврзани со Законот за заштита на податоците. Ние ќе ги заштитиме вашите лични податоци и ќе ја почитуваме вашата приватност во согласност со најдобрите деловни практики и применливи закони.

Ние ќе ги користиме вашите лични податоци за да ви дозволиме да учествувате во игрите и влоговите и да ги извршувате активностите релевантни за вашето учество во игрите или влоговите. Ние исто така можеме да ги користиме вашите лични податоци за да ве информираме за промени, нови услуги и промоции кои сметаме дека може да ви бидат интересни. Ако не сакате да добивате такви податоци за директен маркетинг, може да се откажете од таквата услуга (ве молиме најавете се на профилот Ви профил / Уреди профил со цел да се откажете). Ако сакате повторно да се пријавите и да добивате било каков материјал за маркетинг, контактирајте ја Поддршката за корисници.

Вашите лични податоци нема да бидат откриени на трети лица, освен ако таквото откривање е неопходно за обработка на вашите барања во врска со вашето учество во Игрите или Ставките; или освен ако тоа не е потребно со закон; или освен ако тоа не смее да го сториме за одговорно исполнување на обврските за спречување на измама и спречување на перење пари на кои сме подложни. Бидејќи деловните партнери на ВИП Ставакс или добавувачите или давателите на услуги може да бидат одговорни за одредени делови од целокупното функционирање или функционирање на веб-страницата и понудата на производи, личните податоци можат да им бидат откриени. Вработените во VIP влоговите, во специфична поддршка за корисници, тимот за плаќање и другите вработени, исто така, имаат пристап до вашите лични податоци заради извршување на нивните должности и обезбедување на помош и Услугата. За да ви обезбедиме ефикасна услуга, ние и / или нашите даватели на услуги може да ги пренесеме вашите лични податоци од една земја во друга низ целиот свет. Ако пренесуваме податоци надвор / внатре во Европската економска област, ќе се придржуваме до протоколите за пренос што се бараат со правото на ЕУ. Со ова се согласувате со таквите обелоденувања и со таквите пренос на податоци како што е утврдено во овој став.

Ние ќе ги чуваме сите информации што ги добиваме како лични податоци. Имате право да пристапите до личните податоци што ги држите за вас. Нема податоци да бидат уништени освен ако тоа не се бара со закон, или освен пове} е информации што се чуваат повеќе не треба да се чуваат за целите на врската.

При обработката на вашата сметка за обложување и трансакциите поврзани со неа, може да се обратиме до агенциите за кредитен рејтинг, агенциите за откривање измами и агенциите за спречување на перење пари. Овие агенции може да водат евиденција за вашите информации. Со ова се согласувате со таквите обелоденувања и со чувањето на таквите записи од трети страни.

Со цел да ја направите вашата посета на веб-страниците повеќе корисник, да ги следите посетите на веб-страниците и да ја подобрите услугата, ние собираме мало парче информации испратено од вашиот прелистувач, наречено куки. Можете, ако сакате, да ја исклучите колекцијата на колачиња (ве молиме погледнете ги упатствата на вашиот интернет пребарувач за тоа како да го направите тоа). Сепак, мора да забележете дека исклучувањето на колачињата може да го ограничи користењето на веб-страниците. За повеќе информации, ве молиме погледнете го нашиот документ за политика за колачиња.

Можеме да ве контактираме периодично преку електронска пошта, телефон или други форми на мобилна комуникација со понуди и промоции од други ВИП акции кои се управувани од и под лиценците на ВИП ставки. Вие се согласувате со ваков контакт.

Повиците може да се снимаат и да се користат за цели на обука. Ние можеме да ја откриеме содржината по приемот на налогот од страна на кој било регулаторен или владин орган за да го стори тоа, или според било која одредба во важечкиот закон. Повиците и електронските комуникации се чуваат за една година, а потоа се бришат од системот.

Игра сегаhttps://vipstakes.com

Активни бонуси

Вкупно: 111
225 бесплатни врти без депозит на ВИП ставки 50X Каматни барања £ 765000 Макс готовински бонус: € 790 казино турнири за слободни фрлања на Spinderella Novomatic Слот за игра ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

EUR 330 бесплатна чип казина на VIP влоговите 35x Барања за барања € 861000 Максимално повлекувањеДополнителен казино бонус: 115 бесплатни вртења во моментов на ѓаволско радост ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

$ 66 онлајн казино турнир на VIP влоговите 40x игра преку казино $ 357000 Максимална повлекување екстра бонус: $ 4165 Нема депозитен бонус на Jade Idol Amaya казино слотови ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

425% Казино Добредојдовте бонус на VIP влоговите 35X Игра преку казино € 29000 Максимално повлекувањеДополнителен казино бонус: $ 160 казино чип на супер херои ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

Eur 755 казино турнири за слободни фрлања на VIP влоговите 77x WageringEUR 127000 Максимално повлекување екстра бонус: 15 бесплатни се врти без депозит на Fisticuffs Неточен слот игра ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

€ 1515 Нема бонус за депозит на VIP влоговите 66x Барања за барања Еуро 330000 Максимален повлечен бонус: 860% бонус за поклопување на груби шеесетти ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

EUR 50 слободен казино чип на VIP влоговите 45X Барања за барањата $ 423000 Макс CashOutExclusive Казино бонус: 395% бонус за депозит натпревар на просперитет палата ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

315% бонус за депозит натпревар во ВИП ставки 33X игра преку казино € 752000 Макс CashOutExclusive бонус: $ 115 без депозит бонус на Трансилванија убавина Bf Игри казино слотови ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

EUR 22 Mobile турнир за слободни фрлања на VIP вложувања 55X игра преку казино $ 928000 Максимално повлекувањеПоседни бонус: 680% натпревар во казино на експлозија на бран ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

$ 295 онлајн казино турнир на ВИП ставки 40x WagerEUR 859000 Макс ПовлекувањеДополнителен бонус: $ 600 Слободен казино чип на Тивко Самурај ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

$ 2975 Нема бонус за депозит на VIP влоговите 65X Играј преку € 905000 Макс. ПовлекувањеСпецијален бонус: € 585 мобилен турнир за слободни фрлања за подигање на тркачи ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

265 бесплатни врти во VIP вложувања 55X облог $ 219000 Максимално повлекувањеДополнителен казино бонус: EURO 620 БЕСПЛАТЕН казино чип на Fortune Fish казино технологија слот машина ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

$ 480 Слободен казино чип на VIP влоговите 50x WageringEURO 923000 Максимум Withdrawalextra бонус: $ 2960 Нема депозитен бонус код на Двоен змеј ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

$ 3135 Без депозит бонус казино во ВИП ставки 50x облог £ 462000 Макс CashOutadditional бонус: Eur 3130 Без депозит на черепи на легендата ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

Eur 777 турнир за мобилни слободни фрлања на VIP вложувања 30x Wagering $ 544000 Макс CashOutExclusive Казино бонус: 205 бесплатни врти во моментов на Софа шампион ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

$ 695 Mobile турнир за слободни фрлања на VIP вложувања 77x Играј преку ЕUR 727000 Макс готовински ексклузивен бонус: 120 судење се врти на стравот на зомбите Fugaso казино слотови ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

$ 90 слободен казино билет за VIP влоговите 60X Барања за барања $ 235000 Макс ПовлекувањеДополнителен казино бонус: € 685 слободен казино турнир на коцки Tronic ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

$ 425 БЕСПЛАТЕН казино чип на VIP влоговите 33x Играј преку CasinoEUR 183000 Максимално повлекување Екстра казино бонус: € 875 мобилен слободен турнир на турнир на Златната глава ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

155 Бесплатно се врти без депозит на VIP влоговите 77x Барања за барања $ 771000 Max CashOutspecial бонус: € 290 слободен казино чип на кралевите на готовина ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

Еуро 225 казино чип на VIP ставки 35x облог € 872000 Макс готовина ексклузивен бонус: $ 725 онлајн казино турнир на бонус мечки ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

€ 575 без депозитни бонус казино во VIP влоговите 33x Игра преку казино € 728000 Макс Withdrawalextra бонус: 300 бесплатни врти без депозит казино за Изградба готовина Multislot казино слотови ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

205 бесплатни врти без депозит казино во VIP влоговите 44x Игра преку казино $ 408000 Максимално повлекување Екстра бонус: € 230 Без бонус казино за депозити на Дијамант Генерал ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

$ 100 Слободен чип Казино на VIP влоговите 30x Играј преку Евр 579000 Макс CashOutExclusive Бонус: € 590 слободен казино чип на кралот Бам Бам ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

$ 100 Слободен чип казино на VIP влоговите 77X облог $ 785000 Макс ПовлекувањеЕксклучок бонус: 910% Прв бонус на депозит на фудбалско првенство ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

44 бесплатни врти без депозит на ВИП ставки 35x Wagering € 89000 Макс готовинаДополнителен казино бонус: $ 335 Ден на турнирот за слободни фрлања на Џоли Роџер и ... ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

€ 290 БЕСПЛАТНО чип на VIP влоговите 50x Wagering € 401000 Макс ПовлекувањеДополнителен бонус: € 2935 Без депозит Бонус на Spina Colada Yggdrasil Слот за игра ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

65% Казино Добредојдовте бонус на VIP влоговите 55x Преку CasinoEURO 247000 Макс CashOutExtra Казино Бонус: 290 Слободен врти не се депонира на овошје Фрост Booongo казино слотови ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

€ 666 казино турнири за слободни фрлања на VIP влоговите 44X WagerEURO 175000 Максимална готовинаДополнителен казински бонус: $ 1111 казино турнири за слободни фрлања на Тркало на среќата: Ho ...... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

$ 645 онлајн казино турнир на VIP влоговите 60X Игра преку Евр 952000 Макс готовинаДополнителен бонус: € 444 слободен казино турнир на Одисеј Плајсон Слот за игра ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

$ 400 БЕСПЛАТНО чип на VIP влоговите 55X Каматни барања £ 953000 Макс готовинаДополнителен бонус: € 440 Нема депозитен бонус код на Jekyll Hyde Microgaming Slot Game ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

595% натпревар бонус казино во ВИП ставки 45x игра прекуEURO 16000 Макс готовина outExclusive Казино бонус: £ 4575 НЕ DEPOSIT БОНУС КАЗИНО на 777 дијаманти ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

$ 255 бесплатни пари на VIP влоговите 40X Играј преку € 314000 Макс Повлекување Специјален бонус: 260 слободен врти на зелено светло Rtg слот игра ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

210 бесплатно се врти без казино за депозити на VIP влоговите 55X Играј преку CasinoEURO 15000 Max Withdrawalexclusive бонус: $ 610 казино турнир на реката Богатство ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

95 бесплатни врти за казино во VIP влоговите 66x Играј преку € 638000 Макс. Повлекување специјален бонус: $ 2330 Нема депозит на гробницата на богатството ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

€ 265 Без депозитни бонус казино во VIP влоговите 50X Барањата за барањатаEur 186000 Максимум повлекувањеНадграден бонус: Eur 650 Слободен чип казино на Fruitz ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

520% натпревар бонус казино на VIP влоговите 35X игра преку казино $ 799000 Макс созревањеДополнителен бонус: $ 190 казино турнир на пингвин стил ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

165% Нема правила Бонус! во ВИП ставки 65X WageringEur 859000 Макс готовински ексклузивни бонуси: 960% Најдобра бонус казино за регистрација на Magic Magic Microgaming Slot Game ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

230 бесплатно се врти без депозит на ВИП ставки 77x Wagering $ 829000 Макс КешНовен дополнителен бонус: 175 бесплатно се врти на Whospunit? ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

$ 480 Слободен чип казино на VIP влоговите 30x Играј преку CasinoEur 282000 Макс готовина outExtra Казино бонус: Eur 415 онлајн казино турнир на Нирвана Yggdrasil игра за игри ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

€ 700 турнир на VIP ставки 55x Играј преку € 899000 Max CashOutДополнителен бонус: 240 бесплатни верзии за лојалност! на човек од челик ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

€ 2615 Без депозит бонус Казино на VIP влоговите 30x WageringEUR 266000 Макс готовинаДополнителен бонус: $ 3165 НЕМА ДЕПОЗИТ CASINO BONUS на Aladdins Legacy ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

€ 444 онлајн казино турнир на ВИП ставки 77x Wagering € 598000 Макс готовина outExclusive бонус: 660% депозит натпревар бонус на три желби Betsoft Слот за игри ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

Евр 4465 Без депозит бонус код на VIP влогови 44X облог € 148000 Макс CashOutAdditional Казино бонус: 830% натпревар бонус казино на Бонус Frenzy Simbat ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

EUR 575 Дневен турнир за слободни фрлања на VIP ставки 33x облог € 410000 Макс готовинаДополнителен бонус: £ 370 слободен чип на Empire Fortune ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

€ 4985 НЕМА ДЕПОЗИТ на VIP ставки 50x Wager $ 271000 Макс Повлекување Специјален бонус: $ 1325 Без депозит бонус казино на Barnstormer Bucks ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

£ 1070 Без депозит бонус на VIP влогови 44x облог € 586000 Макс КешОснов дополнителен бонус: $ 375 БЕСПЛАТЕН Chip казино на изгубената тајна на Атлантида ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

€ 65 слободен кеш на VIP влоговите 45X игра преку казино $ 388000 Макс CashOutExclusive бонус: $ 610 турнир на чудовиштето Карло ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

85% бонус казино за натпревари на VIP влоговите 65X Играј преку CasinoEURO 185000 Макс. CashOutextra бонус: € 170 Нема бонус за депозит казино на Jekyll и Hyde Playtech Слот за игри ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

$ 3390 Без депозит Бонус на VIP влоговите 77x Играј преку € 910000 Макс КешОтспецијален бонус: 380% Бонус за казино за натпревар на Мандарински Fortune ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

230% Бонус за прв депозит на VIP влоговите 30X WagerEUR 200000 Макс готовинаДополнителен бонус: EUR 4835 без депозит казино бонус на Sweet Harvest ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

$ 505 онлајн казино турнир на ВИП ставки 77x Wagering $ 634000 Максимална повлекувањеСпецијален бонус: $ 350 БЕСПЛАТНО чип на ноќ на мистерија ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

Eur 120 онлајн казино турнир на VIP ставки 55x облог $ 474000 Макс готовина outExtra казино бонус: 135 бесплатни врти токму сега на шеќер Раш зима ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

110 БЕСПЛАТНИ Врти во VIP влоговите 30x Wagering £ 967000 Макс CashOutExtra бонус: 195 бесплатни верзии за лојалност! на скандинавските младенчиња Playn Go слот игра ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

275% натпревар бонус казино во ВИП ставки 33x облог € 436000 Макс CashOootxclusive бонус: 55% депозит натпревар бонус на трик или да се третираат Леандер казино слотови ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

$ 3855 Без депозит бонус код на ВИП ставки 40X Барањата барања ЕUR 685000 Макс готовина outExclusive Казино бонус: 705% Бонус за прв депозит на Бол на срамот ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

$ 345 без депозит бонус код на ВИП ставки 33x облог £ 501000 Макс CashOutextra бонус: € 885 онлајн казино турнир на богатство ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

590% Најдобар бонус за бонус за регистрација на VIP вложувања 40x Играј преку £ 450000 Максимален повлекувањеДополнителен бонус: 960% бонус на казино натпревар на Одисеј ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

€ 3400 Без депозит бонус казино на VIP влоговите 65x облог € 401000 Макс готовина outSpecial бонус: 255 бесплатно врти на гангстерските коцкари ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

$ 1015 Без депозит казино бонус на ВИП ставки 44X Wagering $ 83000 Макс ПовлекувањеЕксклучок бонус: $ 350 казино чип на кралот Артур ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

EUR 405 казино чип на ВИП ставки 77x Играј преку € 565000 Максимална повлекувањеЕксклучок бонус: $ 780 онлајн казино турнир на Бурлески HD Светски натпревар казино слотови ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

€ 1495 без депозит бонус на VIP влоговите 66x WageringEur 906000 Максимално повлекувањеЕксклучок казино бонус: $ 1135 Нема бонус казино за казино на Cashosaurus ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

€ 335 турнир на ВИП ставки 45x WageringEURO 237000 Max Withdrawalexclusive бонус: € 3050 Нема депозитни бонус казино на Mamma Mia Betsoft Slot Game ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

$ 200 слободен чип на VIP влоговите 50x Барања за барања $ 971000 Макс готовина outExtra бонус: $ 355 слободен кеш на робокоп Playtech Слот за игра ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

200 Бесплатно се врти без депозит на VIP вложувања 60x облог $ 194000 Макс ПовлекувањеЕксклучок бонус: EUR 235 турнир на број еден ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

€ 205 казино чип на VIP влоговите 77X Игра преку казино $ 167000 Макс Повлекување дополнителен бонус: 300 бесплатни врти за казино на премиум играчки Меркур Слот за игра ... Повеќе >>

📁 Категорија:

Направено:

Истекува:

Страница на 1 21 2

Неверодостојни бонуси

Вкупно: 0

За жал, не е пронајден бонус за казино